ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ - ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

Φωτοτυπικά – Ενοικίαση

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Αποκτήστε ένα από τα πιο εξελιγμένα ψηφιακά φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, το οποίο θα σας προσφέρει εκτύπωση αντιγράφων υψηλής ποιότητας, συνδυάζοντας ταυτόχρονα πολύ χαμηλό κόστος, χωρίς να το αγοράσετε.

Ενοικιάζοντας ένα από τα πιο εξελιγμένα ψηφιακά φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, εξασφαλίζετε υψηλή ποιότητα εκτύπωσης και χαμηλό κόστος, γιατί σας παρέχουμε όλα τα αναλώσιμα (εκτός από το χαρτί), τα ανταλλακτικά, καθώς και τη συντήρηση του μηχανήματος.

 

2018-07-23T18:53:45+00:00