ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Προσφορές

Για πολλαπλά ασπρόμαυρα αντίγραφα ή ψηφιακές εκτυπώσεις  η τιμή διαμορφώνεται στα 0,03 λεπτά ανά σελίδα. Εξαιρούνται τα βιβλία.

Για πολλαπλές έγχρωμες εκτυπώσεις από 1.000 σελίδες και άνω 0,10 λεπτά η σελίδα.

Εξαιρούνται τα βιβλία.

Ειδικές τιμές σε μεγάλη ποσότητα καρτών, φυλλαδίων κλπ. Ρωτήστε μας σχετικά.

2018-07-11T18:15:06+00:00