ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ

Φωτοαντίγραφα

Φωτοαντίγραφα ασπρόμαυρα και έγχρωμα. Ειδικές τιμές για μεγάλες ποσότητες. Εκτύπωση σχεδίων ασπρόμαυρων και έγχρωμων, αφίσες.

Βιβλιοδεσίες σπιράλ μεταλλικό και πλαστικό, θερμοκόλληση, περιμετρική, καρφίτσα.

2018-07-15T16:13:03+00:00